NOVINKY

arr3Novinka Krbová vložka Lund...

TOVAR V AKCII

bežná cena 1 154,00 €
naša cena 1 000,00 €
bežná cena 885,00 €
naša cena 785,00 €
bežná cena 1 131,00 €
naša cena 1 100,00 €

KONTAKTY

Lukáš Sámel - LEMAS
Lehôtka pod Brehmi
Hliník nad Hronom
krpeka@krpeka.sk
Predajňa : Gabriela Sámelová 0944262228
Stavby krbov,poradenstvo : Lukáš Sámel 0918364929

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 1 131,00 €
naša cena 1 633,00 €

ANKETA


Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok popisuje spôsob reklamačného procesu medzi kupujúcim a predávajúcim. Reklamačné oddelenie: Krby Pece Kachle LEMAS, krpeka@krpeka.sk , tel.c. 0918364919

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov.

3. Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu, kupujúci  je povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, kuriér nakoľko všetok tovar poisťujeme. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi podľa dohody s ním poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to na e-mail : krpeka@krpeka.sk, alebo písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho na Priemzselna 41, Hlinik nad hronom, kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky, ako aj presný popis poškodeného tovaru. Pri reklámácii formou e-mailu je nutné k posúdeniu reklamácie a úplnosti doložiť fotodokumentáciu v dostatočnej kvalite pre posúdenie. Bez doloženia tejto dokumentácie nebude reklamácia prijatá.

4. Spôsob vybavenia reklamácie V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Pri reklamácii tovaru, u ktorého zákazník požaduje výmenu, príp. vrátenie zaplatenej čiastky je nutné tovar priniesť osobne na prevádzku firmy  Krby Pece Kachle LEMAS, kde bude s kupujúcim spísaný reklamačný protokol a tovar postúpený k reklamačnému konaniu.

5. Spotrebný materiál Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

6. Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv. bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

7. Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.  V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, na žiaruvzdorné sklá, na prirodzené trhliny prírodných materiálov. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku.

9. Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

KONTAKTY

Lukáš Sámel - LEMAS

Adresa: Lehôtka pod Brehmi

PSČ: Hliník nad Hronom

Email: krpeka@krpeka.sk

Predajňa : Gabriela Sámelová 0944262228

Stavby krbov,poradenstvo : Lukáš Sámel 0918364929

ZjhjZDM1M